Oferta

Biuletyn na miarę potrzeb

Nasza oferta zawiera wszystkie istotne elementy aby skutecznie prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej.

Utrzymywanie Biuletynu

Oferujemy system do zarządzania i utrzymywania Biuletynu Informacji Publicznej. Nasz standardowy pakiet zawiera wszystkie istotne elementy zapewniające ciągły i bezproblemowy dostęp dla administratorów i odbiorców.

Migracja i Archiwizacja

W przypadku migracji z poprzedniej wersji biuletynu, jesteśmy w stanie pomóc w archiwizacji poprzedniej treści jak również w przeniesieniu opublikowanej treści do nowego systemu.

Wsparcie Techniczne i Konsultacje

W przypadku pytań technicznych, zapytań ogólnych jak również propozycji dodatkowych modułów zapewniamy całodobowy dostęp do wsparcia technicznego. Oferujemy również dedykowane konsultacje dla Redaktorów i Administratorów Biuletynu, po wdrożeniu biuletynu w jednostce.

Nasze Podejście i Metodologia

Każdą wdrożenie i każdego klienta traktujemy indywidualnie. Posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie migracji, instalacji i utrzymaniu biuletynów informacji publicznej jesteśmy w stanie sprawnie określić ramy migracji oraz instalacji biuletynu upewniając się że projekt jest zakończony sukcesem.

Utrzymywanie Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Logowanie do BIP

Nasza oferta

Nasza oferta polega na kompleksowej obsłudze BIP składającej się z:

Migracja i Archiwizacja

Migracja i Archiwizacja

Przy zmianie systemu do zarządzania informacją publicznej istotne jest zachowanie poprzednio opublikowanych informacji. Możliwe jest zarówno migrowanie tej informacji i zaimportowanie do nowego systemu jak również stworzenie statycznej kopii archiwizowanego systemu w celu ciągłego udostępniania go dla odbiorców.

Migracja Danych

Jeżeli warunki techniczne mogą być spełnione, jesteśmy w stanie pobrać informacje z bieżącego biuletynu i zaimportować je do nowego Biuletynu

Archiwizacja

Wspieramy archiwizowanie poprzednich wersji BIP w celu umożliwienia użytkownikom dostęp do historycznych treści.

Wsparcie Techniczne i Indywidualne Konsultacje

BIP pomoc techniczna

Wsparcie Techniczne

Dedykowane konsultacje dla Redaktorów i Administratorów Biuletynu pomagają wyjaśnić niuanse związane z redagowaniem i zamieszczaniem informacji publicznej.

Baza Wiedzy

System BIP posiada wbudowaną bazę wiedzy umożliwiającą Administratorom i Redaktorom dostęp do najważniejszych informacji z zakresu funkcjonalności BIP.

Pomoc techniczna

W przypadku zapytań czy wystąpienia problemów, jak również w przypadku sugestii usprawnień i dodatkowych funkcjonalności, udostępniamy całodobową pomoc techniczną.

Konsultancje dla Administratorów i Redaktorów

Dedykowane konsultacje dla Redaktorów i Administratorów Biuletynu pomagają wyjaśnić niuanse związane z redagowaniem i zamieszczaniem informacji publicznej.

COVID-19

Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas niezmiernie ważne. Nasze konsultacje odbywają się zdalnie, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań wideo-konferencyjnych.

Nasze Podejście i Metodologia

Nasze podejście i metodologia

Każde wdrożenie i każdego klienta traktujemy indywidualnie. Posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie migracji, instalacji i utrzymania biuletynów informacji publicznej jesteśmy w stanie sprawnie określić ramy migracji oraz instalacji biuletynu upewniając się że projekt jest zakończony sukcesem. Ustawianie nowego biuletynu, migracja danych jak również archiwizacja historycznych informacji publicznych traktowane są przez nas jako indywidualny projekt.

Planowanie

Analizujemy wymagania i  potrzeby, określamy i dokumentujemy harmonogram projektu

Instalacja i konfiguracja Biuletynu

Instalujemy i konfigurujemy nowy Biuletyn zgodnie z określonymi parametrami

Migracja i archiwizacja danych (opcjonalne)

Import i archiwizacja treści publicznej z poprzedniej wersji biuletynu

Szkolenie

Przeprowadzamy szkolenie Administratorów i Redaktorów Biuletynu. Przekazujemy również Podręcznik Użytkownika, który może służyć jako źródło informacji podczas codziennego użytkowania systemu

Uruchomiemie Biuletynu

Po przeprowadzeniu testów i upewnieniu się, że jednostka jest gotowa do użytkowania systemu, uruchomiamy Biuletyn udostępniając go użytkownikom. Wspólnie z jednostką monitorujemy system po zakończeniu wdrożenia

Zamów bezpłany pokaz możliwości systemu